Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית
ISRP - האגודת הישראלית להגנה מקרינה
דף הבית PDF הדפסה דוא

הודעות:

 j0234730

 הודעה חשובה לחברי האגודה הישראלית להגנה מקרינה!

ביום ג' ה 14.3.17 תתקיים האספה השנתית ויום העיון של האגודה. 

להלן תוכנית יום העיון  והאספה

התכנסות וכיבוד קל                                                                                          09:30 – 09:00

קשרים עם IRPA                                                                                              10:00 – 09:30

רחל בר-דרומא, מרכז רפואי רמב"ם

הסקה בייסיאנית בהגנה מקרינה                                                                         10:30 – 10:00

עומר פלד, קמ"ג

דוזימטריה של עדשת העין                                                                                 11:00 – 10:30

חנן דץ, ממ"ג שורק

חישובי בטיחות קרינה לניסוי ATLAS שב- CERN                                                11:30 – 11:00

ליאור אפשטיין, ממ"ג שורק                                                                               

הפסקת צהריים וכיבוד                                                                                      12:15 – 11:30

אסיפה כללית של האגודה                                                                                 13:15 – 12:15

המעבדה הלאומית למז"פ גרעיני                                                                       13:45 – 13:15

מיכל ברנדיס, ממ"ג שורק                                                                                                         

תגובה ראשונה לאירוע רדיולוגי בבית-חולים                                                       14:15 – 13:45           

שחר דניאל, מרכז רפואי רמב"ם

איתור של זיהום רדיואקטיבי בראות באמצעות מונה כל גופי                                 14:45– 14:15

עופר אביב, ממ"ג שורק

 

 בברכה,

מועצת האגודה להגנה מקרינה

ltr tab right

  j0433938  ימי העשרה

j0437093 כהרגלינו בשנה האחרונה נמשיך בסידרת ימי העשרה. פרטים בהמשך. 

j0437093 מצגות ההרצאות  שהוצגו ביום העשרה הקודם ,20.12.15,  בנושא "חומרים ר"א ממקור טבעי " מוצגות בלשונית ימי העשרה   

 

 

Joomla extensions by Siteground Hosting