Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית אודות
אודות האגודה PDF הדפסה דוא

האגודה הישראלית להגנה מקרינה היא עמותה של אנשי מקצוע העוסקים או מתעניינים באחד מתחומי המדע ו/או הטכנולוגיה הקשורים בהגנה מפני ההשפעות המזיקות של קרינה מייננת ולא מייננת.

באגודה חברים פיזיקאים, רופאים, ביולוגים, מהנדסים, הנדסאים, טכנאים ואחרים.

בין מטרות האגודה :

קידום וטיפוח מדע ההגנה מקרינה כמקצוע.

הפצת ידע ומידע מקצועיים בנושאי הגנה מקרינה ונושאים נלווים כגון :

גילוי קרינה, מדידת קרינה, דוזימטריה של קרינה, רדיוביולוגיה,
תקינה ותחיקה בנשאי ההגנה מקרינה מייננת ולא מייננת,
אמצעי הגנה מקרינה, השפעות ביולוגיות של קרינה, טיפול בנפגעי קרינה ועוד.

הסברה והפצת מידע לציבור בנושאי ההגנה מקרינה.

  • הפצת פרסומים ומסמכים בנושאי ההגנה מקרינה.
  • ארגון מפגשים, ימי עיון וכינוסים מקצועיים בנושאים הנ"ל.
  • שיתוף פעולה עם ארגונים ישראליים ובינלאומיים בנושאי ההגנה מקרינה.

האגודה מונה כיום כ 140 חברים ומסונפת לארגון הבינלאומי להגנה מקרינה
IRPA - International Radiation Protection Association.

לאגודה יכול להצטרף כל בעל תואר אקדמי המתעניין בהגנה מקרינה ו/או כל אדם העוסק באחד. התחומים הקשורים להגנה מקרינה. האגודה מקיימת בחירות למועצה ולנשיא כל שלוש שנים.