Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית ימי העשרה
בבניה PDF הדפסה דוא

 

 

 הרצאות ימי העשרה:

new f2חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי – 20/12/2015 - תוכנית היום

 

* פיתוח מאגרי הגז והנפט בים בדגש על הנחיות סביבתיותאילן ניסים, ראש מנהל אגף הסביבה, משרד תשתיות הלאומיות הארנגיה והמים . 

* סקירה על תעשיות המערבות חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי -ליאור אפשטיין, שטח בטיחות קרינה, ממ"ג  

המסגרת החוקית וההמלצות הבינלאומיות לעבודה עם חומרים ר"א ממקור טבעי -  פרו"פ טוביה שלזינגר, אוניברסיטת אריאל  

* סוגיות של בטיחות קרינה בקידוחי נפט וגז -  עופר אביב , שטח בטיחות קרינה, ממ"ג

* חומרים ר"א ממקור טבעי במוצרי בנייה -גוסטבו חקין, שטח בטיחות קרינה, הועדה לאנרגיה אטומית

* הצעת חוק קרינה מייננת ודיון - גוסטבו חקין, נשיא האגודה