Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית ניירות עמדה
ניירות עמדה ודפי מידע PDF הדפסה דוא

להלן מספר ניירות עמדה ודפי מידע:

j0437093

1. מיהו עובד קרינה?

2.  שדות אלקטרומגנטיים בתדר רשת החשמל והשפעתם על בריאות הציבור.

3. מונחים, גדלים ויחידות בנושא קרינה

4. קרינת הרקע הטבעי בישראל

5. צילומי רנטגן-האם זה בטוח?

 

 

 

ניירות העמדה ודפי המידע נמצאים בתהליך עדכון. מידע נוסף יועלה לאתר בהקדם...

clock