Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית אודות נשיא האגודה וחברי המועצה
נשיא האגודה וחברי המועצה PDF הדפסה דוא

חברי המועצה ותפקידיהם:

מר גוסטבו חקין -נשיא האגודה 

דר' רחל בר דרומה - מזכירת האגודה

דר'  ז'אן קוך- גזבר האגודה

מר אלון שבירו- חבר

פרופ' טוביה שלזינגר-חבר

דר' יאיר שמאי- חבר

דר' מרסלו ווינשטיין- חבר

דר' עומר פלד- מנהל אתר האגודה

דר' שיאלה קנדל- ועדת קרינתון , דוברות וקשר עם הכנסת והתקשורת

גברת ליאור אפשטיין- ועדת קרינתון

מר רן אשכנזי- חבר

מר רפי סרברו- חבר