Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית אודות נשיא האגודה וחברי המועצה
נשיא האגודה וחברי המועצה PDF הדפסה דוא

חברי המועצה ותפקידיהם:

דר' רחל בר דרומה - נשיאת האגודה

גב' ליאור אפשטיין - מזכירת האגודה

דר' ז'אן קוך - גזבר האגודה

מר שלומי שניידר - מנהל אתר האגודה

מר אלון שבירו - חבר

פרופ' טוביה שלזינגר - חבר

גב' רינת אדלהייט - חברה

גב' גלית יזראלסון - חברה

דר' דניאל סטינגר - חבר

דר' חנן דץ - חבר