Hebrew (Israel)

כנסים קרובים

אין אירועים
דף הבית קרינתון
קרינתון PDF הדפסה דוא

krinaton

 
 
 
 
 
 
הקרינתון משמש כלי להעברת מידע ודעות של אנשי המקצוע העוסקים בתחום ההגנה מקרינה ונושאים המשיקים לה. אנו משתדלים להביא בו מקצת ממגוון הנושאים המעניינים אותנו, העוסקים בתחום ההגנה מקרינה, כאשר מטרתנו הינה לשפר את הקשר בין העוסקים בתחום ההגנה מקרינה לבין האגודה.
הצלחתנו המשותפת תלויה בשיתוף הפעולה שנזכה בקבלת הערות, מאמרים ומידע מעודכן מהחברים וכלל הקוראים על מנת שנמשיך לשפר את הקרינתון ולענות על מרב הציפיות.
בברכה,

חברי המערכת: ליאור אפשטיין- עורכת

נושאי גיליון 11, פברואר 2015: 

  1. סקירה של מחקרו של ניר יצחק בנושא שמיעת אלמ"ג.
  2. סיכום פאנל המז"פ הגרעיני שנערך בכנס האגודות הגרעיניות האחרון.
  3. סיכום כנס סבא"א בנושא הגנה מקרינה תעסוקתית.

j0433938

להלן מובאים הגיליונות האחרונים של הקרינתון:

גיליון 11, פברואר 2015

גיליון 10, דצמבר 2009

גיליון 9, דצמבר 2008

גיליון 8, דצמבר 2007

גיליון 7, דצמבר 2006

גיליון 6, דצמבר 2005

גיליון 5, דצמבר 2003